Peter Finch

 

Dw'i ddim yn deall - Peter Finch
Peter Finch - Dw'i ddim yn deall

 

 

visual poetry index | site map